— Prípravka —


Etapa športovej predprípravy zahŕňa tzv.prípravku

V nej pracujeme s deťmi, ktoré prejavili záujem hrať volejbal. Minimálne by mala trvať jeden rok. Prípravka je prvým stupňom prípravy a výberu detí, ktoré majú predpoklady uplatniť sa vo volejbale, či už z hľadiska somatických predpokladov alebo pohybového talentu.

Cieľom prípravky je rozvinutie všestranného pohybového základu, pohybovej kultúry, zvládnutie základných volejbalových zručností, radosť z pohybu a cvičenia, spolupráca v kolektíve, upevnenie pozitívneho záujmu o šport, špeciálne o volejbal.

Základnou charakteristikou prípravky je hravosť, súťaživosť, zábavnosť, návyk pre prácu v kolektíve.

Základné činnosti v prípravke

Všeobecná pohybová príprava bez lôpt

Táto časť má široký a všestranný charakter. Využívame rôzne hravé a súťaživé formy hier, základné prvky gymnastiky, atletiky, strečingové cvičenia.

Herná príprava

Využívame rôzne pohybové hry s loptami, jednoduché prípravné cvičenia na odbíjanie a odrážanie lopty.

V súčasnosti máme v prípravke talentované dievčatá, ktoré prejavili záujem o šport, volejbal. Rady chodia na tréningy, tešia sa novým kamarátstvam. Spolupráca s rodičmi je dôležitá súčasť volejbalovej prípravky. Zodpovedne sa zapájajú do tréningového procesu svojho dieťaťa.

Aj v prípravke sme v tomto roku ocenili najlepšiu hráčku. Tánička Lapošová si to zaslúžene vybojovala svojou zodpovednosťou, disciplínou, zmyslom pre priateľstvo.

Tešíme sa na nové talenty,ktoré sa môžu prihlásiť vždy v septembri na Gymnáziu Bilíkova ul.24, v Bratislave. Oznam je vyvesený na dverách pri vstupe do telocvične.


Viera Kocianová                                                                                                                                                 trénerka prípravky dievčat,                                                                                                                                      Mail: viera.kocianova@gmail.com

ŠŠK Bilíkova Bratislava, Bilíkova 24, Bratislava - Dúbravka 844 19 
 
 ...
made by 
Ñß× & Co, photos by © Viera Erteltová
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!