—Mladšie žiačky 4-kový a 3 - kový volejbal —

Družstvo mladších žiačok v sezóne 2019 - 2020
Družstvo mladších žiačok v sezóne 2019 - 2020

Tréner: Beáta Papanová

Tréningy: Pondelok 15:00 - 17:00

                Streda 15:00 - 17:00

                Piatok  15:00 - 17:00